PAP BOHEMIA

 

Výběr zboží a přidávání do košíku

V levé části horní obrazovky je výběrové menu "Produkty" obsahující seznam skupin zboží. Po zvolení skupiny se zobrazí výpis jednotlivých záznamů patřících do dané kategorie. V nejvyšší kategorii jsou zobrazeny všechny produkty, které jsou postupně v jednotlivých podkategoriích rozděleny podle typu produktu.

Pro usnadnění výběru zboží doporučujeme využít řadu filtrů, které Vám usnadní vyhledání produktů. Můžete si produkty zobrazit dle Vašich požadavků, v mnoha variantách a kombinacích.

Zboží přidáte do košíku, volbou  "do košíku". Zboží je možno v košíku dále upravovat, případně úplně odstranit. V košíku Vám v naprosté většině proběhne automatický výpočet ceny dopravy.

Pro usnadnění nákupu proveďte registraci v  "kontaktním formuláři" . Registrace je jednoduchá a vyplnit musíte pouze Vaše údaje, které jsou nutné k uzavření kupní smlouvy, tyto údaje jsou označeny znaménkem  *

 

Naši specialisté

Naši specialisté jsou konkrétní osoby, které budete znát jménem a podívat se můžete i na foto.  U jednotlivých kategorií produktů jsou v pravém horním rohu kontakty na naše specialisty, pokud na kontaktech zastavíte kurzorem, zobrazí se Vám podrobné kontakty. Zeptat se našich produktových specialistů můžete na telefonech i e-mailech.
Provozujeme "kamenné obchody", proto jsou naši specialisté vždy připraveni Vám odborně poradit s nákupem a výběrem zboží.

U některého zboží je možné položku objednat také přímo v baleních. V takovém případě vyberte z výběrového menu vedle počtu položek místo základní měrné jednotky typ balení (palety, role, dsk...) a zadejte počet těchto balení ke koupi.


 

Všeobecné obchodní a dodací podmínky:

PaP Bohemia s.r.o., spisová značka: C 192 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, název subjektu: P a P Bohemia s.r.o., IČO:13503367, sídlo:České Budějovice, J.Š.Baara čp.1715/80, PSČ 370 21, den zápisu: 31.05.1991.

 

Úvod:

Firma PaP Bohemia s.r.o. provozuje zejména "kamenné obchody" s dodávkami stavebních materiálů do celé ČR.
Zboží můžete závazně objednávat prostřednictvím košíku, tak jste zvyklí v jiných obchodech.
Naši specialisté s Vámi předem projednají vhodnost použitých materiálů, doporučí Vám další vhodné výrobky, pokud by nekompletní nákup měl vliv na funkčnost, či záruku celého systému. Také je nutné odsouhlasit způsob dopravy a skládání materiálů. Teprve potom se rozhodnete, zda u nás nákup realizujete.
 
Kupní smlouva vzniká v momentě:
 1. Závazné objednávky odeslané prostřednictvím košíku.
 2. Vašim potvrzení předešlé poptávky.  Na základě Vaší poptávky Vám zašleme kalkulaci s názvem "přijatá objednávka" (zakázkový list). Potvrzením tohoto dokumentu závazně objednáte a uzavíráme platnou kupní smlouvu.

 

Obsah:

 

Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel.


Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní, nebo podnikatelské činnosti, nebo v rámci povolání.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními  občanského zákoníku.

 

Podnikatelem se rozumí:

 1. Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění.
 2. Osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku.
 3. Osoba, která podniká na základě i jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a osoba, která provozuje zemědělskou činnost

 

Výběr a objednávka zboží

 Objednávat je možno:

a.  Prostřednictvím "košíku" elektronického obchodu na www.i-strechy.eu, kdy jsou uvedeny všechny náležitosti zejména podmínky a cena dopravy a skládání.
 Zboží zde závazně objednáte. 
b.  Prostřednictvím "košíku" elektronického obchodu na www.i-strechy.eu, pokud nejsou uvedeny všechny náležitosti zejména podmínky a cena dopravy a skládání.  
Zboží závazně objednáte, následně Vám vypočteme cenu dopravy, skládání a případně obalů. K některému zboží nelze kalkulovat ceny příslušenství dopředu, zejména s ohledem na hmotnost, místo určení a skládání. Pokud Vám nebudou nabídnuté podmínky vyhovovat, požádáte našeho specialistu a zrušení objednávky. Pokud si nejste jistí, doporučujeme Vám zboží nejprve zboží poptat. Způsoby poptávky jsou popsány v následujícím odstavci.
 

Výběr, poptávka a následná objednávka zboží

Zasílat poptávky a objednávat je možno:

a.  Prostřednictvím "košíku" elektronického obchodu na www.i-strechy.eu.
 Je pravidlem, že Vás bude kontaktovat náš specialista, který  Vaši objendávku, nebo poptávku přebírá k vyřízení. Společně zhodnotíte, zda je Váš výběr technicky správný. Pokud není již stanoveno, tak navrhne Vám způsob a cenu dopravy, způsob a cenu skládání zboží a také termín dodávky.  
b.  Prostřednictvím "kontaktního formuláře" elektronického obchodu na www.i-strechy.eu.
 V tomto případě Vám zpracujeme cenovou nabídku maximálně do 10-ti dnů po obdržení Vaší poptávky.  Navrhneme Vám cenovou kalkulaci materiálů, způsob a cenu dopravy, způsob a cenu skládání zboží a také termín dodávky. Teprve potom se rozhodnete, jestli zboží závazně objednáte.
c.  Prostřednictvím elektronické pošty, na adrese info@papbohemia.cz.
V tomto případě Vám zpracujeme cenovou nabídku maximálně do 10-ti dnů po obdržení Vaší poptávky.  Navrhneme Vám cenovou kalkulaci materiálů, způsob a cenu dopravy, způsob a cenu skládání zboží a také termín dodávky. Teprve potom se rozhodnete, jestli zboží závazně objednáte.
 d.  Osobně v provozovnách prodávajícího.
 V tomto případě se dohodnete osobně na všech podmínkách s našimi specialisty.
 
 1. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny s DPH.
 2. Veškeré ceny zde uvedené jsou platné pouze při objednání prostřednictvím internetového obchodu.
 3. Objednávka může být rozdělena do několika zásilek s ohledem na rozměry a dostupnost zboží.
 4. Při správném provedení objednávky / poptávky prostřednictvím košíku, Vám bude její přijetí obratem ( do pěti minut) potvrzeno E-mailem.  

 

Doprava a skládání zboží

 1. Stavební materiály v naprosté většině dopravujeme vlastními, nebo najatými vozidly. Podrobná pravidla klikni zde...
 2. Materiály jsou dopravovány pouze po zpevněných komunikacích. Pokud dopravce odmítne, na žádost kupujícího, realizovat přepravu po nezpevněné komunikaci, má na to plné právo a nejedná se o porušení kupní smlouvy.
 3. Prodávající provozuje i nákladní vozidla s hydraulickou rukou, která je třeba si vyžádat vždy v dostatečném časovém předstihu.
 4. Kupující si může s prodávajícím dohodnout závazný termín dodávky. Prodávající se zavazuje dodat zboží i v dohodnuté době, ale pouze pokud je dohodnuto předem a kupující si platí dopravu oběma směry a to v plné výši.
 5. Ceny za dopravu uváděné v tomto obchodě jsou ceny zvýhodněné, kdy kupující neplatí plnou cenu, proto je termín dopravy pouze orientační.
 6. Ceny za dopravu uváděné v tomto obchodě platí pro zboží, které je možné dopravovat běžným způsobem. Zejména u křehkého zboží může hrozit poškození vlivem dopravy. V tomto případě je nutné zvolit jiný způsob balení i dopravy. Pokud tato skutečnost nastane, nabídneme Vám vhodný způsob a cenu dopravy, terpve potom se rozhodnete zda zboží objednáte.
 7. Skládání zboží u zásilek do 150 kilogramů zajistí prodávající svými prostředky a na vlastní náklady.
 8. Skládání zboží u zásilek nad 150 kilogramů zajišťuje prodávající svými prostředky, ale služba je poskytována jako placená a musí být oběma stranami dohodnuta předem.
 9. Pokud kupující objedná zásilku zboží nad 150 kilogramů a nepožaduje složení materiálů od prodávajícího, předpokládá se, skládání provede kupující sám a ten se zavazuje složit zboží do třiceti minut, od doručení zásilky. Pokud bude doba skládání delší má právo prodávající vzniklé náklady následně kupujícímu vyúčtovat a kupující se zavazuje tyto náklady uhradit.
 10. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky. Pouze pokud se obě strany dohodnou na jiném místu doručení zboží, platí místo dohodnuté.
 11. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a to písemně.
 12. Ke každé zásilce bude vystaven daňový doklad - faktura. Prodávající je plátcem DPH.

 

Balíky, dopravci

Dopravce rozváží zboží až do váhy 50 kg, ve všední dny 8:00–21:00. Pokud vás řidič nezastihne na místě určení při prvním pokusu o doručení, zanechá v poštovní schránce oznámení a doručí vám zásilku následující pracovní den. Výhodou je telefonický kontakt, případně sms, kterou vám řidič předem oznámí předpokládaný termín doručení.

Paletové a kamionové zásilky, dopravci

Paletové zásilky se používají pro dodávky zboží nad 50 kilogramů. Také i pro zásilky do 50 kilogramů, pokud je zboží křehké a hrozí riziko mechanického poškození způsobené dopravu.
Kamionové zásilky se používají pro dodávky zboží nad 150 kilogramů. Platí, že výpočet ceny dopravy probíhá ke každému zboží automaticky a řídí se pravidlem zvýhodněných kamionových dodávek. Vše lze ověřit nezávazným vložením zboží do košíku. 

 

Obaly, palety

Balíkové zásiky do 50 kilogramů jsou expedovány na nezálohovaných obalech.
Paletové zásilky do 150 kilogramů jsou většinou na nezálohovaných paletách. Pokud je paleta zálohovaná, musí se prodávající s kupujícím na ceně palety a opotřebení dohodnout před odesláním zboží, jinak je paleta nezálohovaná.
Kamionové zásilky nad 150 kilogramů jsou většinou dodávány na zálohovaných paletách. Palety jsou vratné do šesti měsíců od dodání zboží. Ceny palet a ceny za opotřebení se řídí pravidly jednotlivých výrobců ve vztahu k dodanému materiálu.
 

Převzetí zboží

 1. Při přebírání zboží od přepravce, si pečlivě zkontrolujte dodané zboží, pokud je zboží poškozené zboží, zaznamenejte tuto skutečnost do dodacího listu a informujte prodávajícího, nebo v případě vážného poškození, zásilku nepřebírejte.
 2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí kupujícím, nebo jeho pověřeným zástupcem. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží, ale pouze pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.
 3. Kupující může objednané zboží,  po dohodě s prodávajícím, vyzvednout na některé prodejně

 

Jak postupovat když je přijaté zboží poškozené

 1. Při přebírání zboží od přepravce si pečlivě zkontrolujte stav dodaného zboží. Pokud je obal, nebo zboží poškozené, zásilku nepřebírejte.
 2. V případě, že jste se rozhodli z jakékoliv důvodu poškozené zboží převzít, doporučujeme Vám sepsat s přepravcem zápis, podle kterého bude následně možno určit stav věci v monentu přebírání od přepravce. 

 

Jak postupovat, když zboží přišlo nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

 1. Kupující je povinen zkontroloval obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce, nebo u prodávajícího.
 2. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

 

Reklamace dodávky zboží

 1. V případě zjištěných závad se kupující zavazuje prodávajícího informovat do 3 dnů od převzetí zboží e-mailem na adresu: info@papbohemia.cz, písemným oznámením, nebo poštou (s uvedením popisu závady a popis jejího vzniku, uvedením čísla objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz).
 2. Kupující je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Pokud kupující předmět plnění neprohlédne nebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.
 3. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby.
 4. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně.
 5. Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou a současně dodacím listem (kopiemi). 
 6. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (mailem, telefonicky, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí prodávající posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 15 dnů od převzetí předmětu plnění. 

 

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu a dodat na adresu kupujícího.
 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen, v případě požadavku doručení zboží na dodací adresu, uvédst správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

 

Možnosti odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.  Doručovací adresa prodávajícího je PaP Bohemia s.r.o., Vídeňská 394, Nová Bystřice 378 33.

 

Kupující spotřebitel, vrátí zboží na doručovací adresu prodávajícího úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 
 

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu, nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. 

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

 Ukončení kupní smlouvy bude v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět.  

 

Bezpečnost a ochrana informací

 1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromaždováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
 3. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou viz. (Bezpečnost a ochrana informací).

 

Nebezpečí škody na zboží

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

 

Platební podmínky

 1. Platba za dodané objednané zboží může být uskutečněna:
  • na fakturu, pokud má kupující uzavřenou rámcovou kupní smlouvu a prodej na fakturu je dohodnut oběma stranami
  • v hotovosti - na prodejním skladě
  • v hotovosti - při převzetí dodávky
  • předem převodem na účet
 2. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.
 3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 

 

Záruka

 1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. 
 2. Záruční doba se řídí přednostně  podmínkami jednotlivých výrobců.  Záruka u stavebních materiálů deset roků, u střešních krytin až třicet roků.
 3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod.); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.
 4. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
 5. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.  
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 01.01.2014

 

Pokud máte potřebu, kontaktujte nás: zde ...

PaP Bohemia s.r.o.

Odštěpný závod
Vídeňská 394
378 33 Nová Bystřice

 

 

 Vyhledávání

Produkty

 

Kontakt

PaP Bohemia s.r.o.
Vídeňská 394
378 33 Nová Bystřice

tel. 384 386 530
www www.papbohemia.cz

e-mail info@papbohemia.cz

IČO 13503367
DIČ CZ13503367


Nákupní košík:

0 položek | 0,00 Kč košík

Přihlášení uživatele

Uživatel nepřihlášen
Přeskočit na obsah

 • Jak nakupovat|
 • Košík|
 • Podmínky dopravy|
 • Garance ceny|
 • Kontaktní formulář|
 • Mapa stránek

 • Rychlá navigace: