PAP BOHEMIA » STROPY PŘEKLADY » STROPY » KM BETA STROPY » KM BETA VLOŽKY MIAKO

 • tel. 
 • tel. 606 642 296
Potřebujete poradit?
Pondělí až pátek, 8:00 až 15:00
606 642 296
rtoman@papbohemia.cz
KMB Stropní vložka MIAKO 15/62,5

Hlavní obrázek produktu KMB Stropní vložka MIAKO 15/62,5
Dostupnost: skladem
 
Cena je za variantu 250x525x150
 
 
Běžná cena: 57,48 Kč
Ušetříte: 18,38 Kč (32 %)
Cena bez DPH: 32,31 Kč / kus
Vaše cena: 39,10 Kč / kus včetně DPH

KMB MIAKO 15/62,5 stropní vložka

Kat. č. Název výrobku Rozměr lך×v (mm) Balení (ks/paleta) Hmotnost (kg/ks)
7.1 KMB MIAKO 15/62,5 250×525×150 96 11
7.2 KMB MIAKO 19/62,5 250×525×190 72 12,6
7.3 KMB MIAKO 23/50 250×400×230 72 12,2linka

Použití

  Keramické stropy KMB MIAKO se požívají pro rodinné a bytové domy, hotely, penziony, školy, kanceláře a zdravotnická zařízení.
  Stropy se vyznačují vysokou variabilitou dle rozpětí a únosnosti a jednoduchou montáží.
  Strop plní svoji funkci až po zmonolitnění a po době, kdy zmonolitňující beton dosáhne normou stanovené pevnosti pro třídu betonu C20/25.
  Keramická stropní konstrukce KMB MIAKO je navržena podle ČSN EN 15037-1:2009
  Betonové prefabrikáty – Stropní konstrukce z trámů a vložek – Část 1: Trámy a podle ČSN EN 1992-1-1:2006 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1-:Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
keramický stropní nosník s příhradovou výstuží                                             příčný řez nosníkem


TABULKA ÚNOSNOSTÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ »

Postup montáže

Vlastní montáž stropu, montáž a demontáž podpěr musí provádět odborně způsobilý pracovník.


obr. 3


obr. 4


obr. 5


obr. 6


obr. 7


obr. 8
 
 1. Stropní nosníky se ukládají na nosné vyrovnané zdivo, příp. železobetonový ztužující věnec. V případě ukládání na zdivo se doporučuje vložit v místě uložení stropní konstrukce (nosníků a věnce betonovaného zároveň se stropní konstrukcí) pruh asfaltového pásu, aby nedocházelo k zatékání do dutin zdicích bloků. Stropní nosníky se doporučuje osazovat na cementovou maltu tloušťky 10 mm.To je nutné zejména v případě, kdy nosníky nejsou osazovány na pruh asfaltového pásu.
 2. Délka uložení nosníků na nosném zdivu musí být minimálně 125 mm. Je nutné se řídit viditelnou délkou vyčnívající příhradové výztuže. Nosníky se ukládají s roztečí 625 (500) mm. Pro zajištění požadované rozteče se po obou stranách každého pole osadí vždy po jedné vložce MIAKO.
 3. Nosníky je nutné ihned po uložení na nosné zdivo podepřít symetricky vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky tak, aby vzdálenost mezi podpěrami nebo podpěrou a nosnou zdí byla maximálně 1 800 mm - obr. 3. Je nutné provést vzepření nosníků, aby měly vzepětí uvedené v tabulce! Doporučujeme vzepřít nosníky o hodnotu 1/350-tiny světlého rozpětí nosníků i v případech, kdy vzepětí není požadováno.
 4. Podpěrné sloupky musí být řádně zavětrované a podložené dvěma klínky z důvodu snadné demontáže.Vzdálenost podpěrných sloupků ve směru vodorovných hranolových podpor nesmí být větší než 1 500 mm - obr. 4. Při zhotovování stropů současně ve více podlažích musí stát podpěrné sloupky svisle nad sebou. Únosnost podpěr /průřezy hranolů a sloupků/ musí být stanoveny statickým výpočtem.
 5. Stropní vložky KMB MIAKO, u kterých je pro všechny typy stropních konstrukcí jednotná délka 250 mm, se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky, a to rovnoběžně s nosnou zdí postupně od jednoho konce ke druhému - obr. 5. Uložení vložek KMB MIAKO na nosném zdivu se doporučuje minimálně 25 mm, aby nedocházelo při betonáži k podtékání betonovou směsí.
 6. Monolitická deska nad cihelnými tvarovkami tloušťky 40, 60 a 80 mm musí být celoplošně vyztužena svařovanou sítí KARI Ř 4 – 150/Ř 4 – 150 mm a musí být zakotvena za líc zdiva minimálně 150 mm v obou směrech - obr. 6. Délka přesahu jednotlivých sítí musí být minimálně 300 mm, tj. přes dvě oka.
  U stropů výšky:
  • 210 mm (MIAKO 15/62,5), 230 mm (MIAKO 19/62,5) a délek nosníků ≥ 6000 mm
  • 250, 270 mm (MIAKO 19/62,5) a délek nosníků ≥ 5750 mm
  • 270, 290 mm (MIAKO 23/50) a délky nosníků ≥ 5250 mm
  musí být nadpodporové pruhy dovyztuženy přídatnou základní sítí KARI Ř 4 – 150/Ř 4 -150 mm, která musí být min. 150 mm za lícem podpory a min. 350 mm před jejím lícem - obr. 7.
  Nad středními podporami je nutná šířka pruhu rovna šířce podpory a dvojnásobku 350 mm - obr. 8.
 7. S betonáží lze začít, až když jsou vložky KMB MIAKO uložené po celé délce nosníků. Dutiny u stropních vložek není nutné uzavírat proti zatékání betonu, délka zatékání je minimální. Při ukládání vložek, tak i při betonáži se musí používat manipulační pojezdová prkna, uložená na příhradové výztuži nosníků. Vstupovat přímo na vložky KMB MIAKO je zakázáno.

Postup betonáže

 1. Před betonáží se musí celá plocha stropu řádně navlhčit, aby nedocházelo k nadměrnému odsávání vody z betonu a byla zaručena dobrá přilnavost. Pro zmonolitnění stropu se musí použít beton třídy C 20/25 dostatečně měkké konzistence S3 podle ČSN EN 206-1. Při betonáži je nutné současně betonovat jak nosná žebra, tak i ztužující věnec s betonovou vrstvou 40 – 80 mm nad vložkami KMB MIAKO dle statického výpočtu.
 2. Postup betonáže je v pruzích, ve směru nosníků. Pracovní spáru je možné provádět pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Pracovní spára nesmí procházet betonovým žebrem nad nosníky. Montážní přitížení k vlastní tíze stropu je omezené do 1,0 kN/m2.
 3. Při betonáži je nutné zabránit místnímu hromadění betonu.Stropní vložky KMB MIAKO se nesmí během montážního stavu jinak zatěžovat než betonovou zálivkou.
 4. Po zhotovení stropu je nutné udržovat beton v dostatečně vlhkém stavu až do jeho řádného zatvrdnutí. Podpěry nosníků je možné odstranit, až když beton dosáhne normou stanovené pevnosti dané třídy betonu C20/25. Při odstraňování podpěr se postupuje vždy od horního podlaží ke spodnímu.
Výrobce KM BETA @SIRKA2@ mm**

Hlídací pes

Vyberte události, po kterých Vám bude posláno oznámení mailem
libovolná změna
pokles ceny
změna ceny
přidán příspěvek do diskuze
Posílat na emailovou adresu:


Vyhledávání

Produkty

 

Kontakt

PaP Bohemia s.r.o.
Vídeňská 394
378 33 Nová Bystřice

tel. 384 386 530
www www.papbohemia.cz

e-mail info@papbohemia.cz

IČO 13503367
DIČ CZ13503367


Nákupní košík:

0 položek | 0,00 Kč košík

Přihlášení uživatele

Uživatel nepřihlášen
Přeskočit na obsah

 • Jak nakupovat|
 • Košík|
 • Podmínky dopravy|
 • Garance ceny|
 • Kontaktní formulář|
 • Mapa stránek

 • Rychlá navigace: